AğaçYetiştiriciliği Organik bahçe hobi ağaç yetiştiriciliği ve organik tarımcılığa girişArchive - Kas 4, 2014

Tarih

JUNE BEAUTY: En erkenci armut çeşididir. Haziran ayı sonunda olgunlaşır. Meyvenin güneş gören tarafı pembe yanak yapar.

Armut toprak bakımından çok seçici değildir. Ancak bol ve kaliteli meyve elde edebilmek için derin, sıcak, drenajı iyi yapılmış topraklar tercih edilmelidir. Aşırı kumlu ve kuru topraklarda meyve kalitesi bozulmaktadır.

Armut bir ılıman iklim meyvesidir. Soğuklara dayanımı elmaya göre daha azdır. -30 ºC’ye kadar dayanabilir. Armudun çiçeklenmesi elmadan 7-10 gün öncedir. Bu yüzden ilkbahar geç donlarından etkilenebilir. Bu nedenle armut bahçeleri soğuk havanın çöktüğü çukur yerlere kurulmamalıdır.

Yetiştiriciliği yapılan armut türünün anavatanı Anadolu ve civarıdır. Dünyada armut üretiminde Çin, İtalya, ABD söz sahibidir. Türkiye alan bakımından armutta dünyada 4. sırada iken üretimde bu başarıyı sağlayamamıştır. Armutta ateş yanıklığı hastalığının verdiği büyük
zarardan dolayı üretimimizde azalma sürecine girilmiştir. Bunu önlemek için ateş yanıklığı hastalığına dayanıklı çeşitler kullanılmalı ve etkili mücadele yapılmalıdır.

Bandırma Yerinin Hazırlanması:

Çekirdeksiz üzümlerin bandırılması için sergi yerine yakın bir yerde bandırma alanı seçilir. Buraya bandırma sepetleri, bandırma kazanı ve bandırma tahtasından oluşan bir düzenek kurulur.

Çekirdeksiz üzümlerin hasat zamanı çok önemlidir. Üzümler olgunlaşmadan kesilirse tanede henüz yeteri kadar şeker birikmesi olmadığından kuru üzüm randımanı düşük olur. Örneğin % 18.0 şeker birikiminde yapılacak bir hasatta 100 kg yaş üzümden ancak 19 kg kuru üzüm elde edilebilirken, % 23 kuru maddeye ulaşmış üzümlerde 26 kg kuru üzüm elde edilebilmektedir.

Ege Bölgesinde özellikle Gediz Havzasında iklim ve toprak özellikleri bol ve kaliteli çekirdeksiz kuru üzüm elde edilmesine çok uygun bulunmaktadır. Bununla beraber bazı küçük alanlarda sık sık dolu zararı görülmekte, bazı yerlerde de toprakta aşırı miktarda tuz, kireç ve bor bulunmaktadır. Böyle yerlerde kuru üzüm verim ve kalitesi düşük olacağından bağ tesisisinden kaçınmalıdır.

Uzun yıllar pamuk tarımı yapılmış topraklarda, yeni sökülmüş yaşlı bağ yerlerinde hemen yeni bağ tesis etmek sakıncalıdır. Böyle yerlerde bulunan hastalık ve zararlılar yeni dikilen asma fidanlarına geçerek onların gelişmelerine mani olurlar. Zayıf asmalardan oluşan bağlarda verim azdır ve üzümler kalitesizdir. En iyisi orada birkaç yıl hububat ve baklagil yetiştirdikten sonra bağ tesis etmelidir.

Demir deposu olan besin kaynaklarından üzümü hem taze, hem de kurutulmuş olarak severek tüketiriz. Kuru üzümde bazı minerallarin yaş üzümden daha fazla olduğu bilinmektedir. A ve B1 vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir ve sodyum mineralleri bakımından zengin olan kuru üzüm, kalorisi de yüksek ( 100 gr’ında 290 kalori olan) bir besindir. Bu nedenle tüketirken ölçülü olmakta fayda vardır. Kuru üzüm elde etmek için yaş üzümün kurutulmasında uygulanan iki farklı yöntem mevcuttur:

Ülkemizde yetiştirilen üzümlerin yaklaşık %30’u kurutulmakta ve kuru üzümde dünya ticaretinde söz sahibi olmaktadır. Çekirdeksiz üzüm Ege Bölgesi üreticilerinin en büyük geçim kaynaklarından birisi olmasının yanında adı ve kalitesiyle dünyada tanınmış olan geleneksel ihraç ürünümüzdür (Anonim, 2006).

Trakya İlkeren

Alphonse Lavallée X Perlette

Salkımları büyük (600- 650 g), dallı konik ve dolgun yapıdadır. Taneler koyu kırmızı-mor renkli, orta (4- 5 g), yuvarlak şekildedir. Tane-sap bağlantısı kuvvetli, yola dayanımı iyidir. Karışık veya uzun budanması gereken bir çeşittir. Verimli bir çeşittir. Erkencidir, erken olgunlaşmasına rağmen omca üzerinde, uzun süre bozulmadan kalabilmektedir.

Hasat edilen üzümlerin depolamaya geçmeden veya taşımadan önce, bahçe sıcaklığının depolama veya taşıma sıcaklığına düşürülmesine ön soğutma işlemi denir. Ön soğutma, hasattan sonra en geç 24 saat içinde tamamlanmalıdır. Hasat ile soğutmanın başlaması arasında sıcak bir ortamda üzümler uzun süre bekletilirse, su kaybı nedeni ile sap kurur, taneler pörsür, tanelenme artar ve mikroorganizma faaliyetleri hızlanır. Ön soğutma, özel ön soğutma odalarında yapılır. Bunlar normal odalara göre daha çabuk soğutulur. Ön soğutma odaları normal soğutma odası olarak da kullanılabilir. En çok hava dolaşım hızları ayarlanabilmektedir.

Son yorumlar