AğaçYetiştiriciliği Organik bahçe hobi ağaç yetiştiriciliği ve organik tarımcılığa girişArchive - Kas 2014

Tarih
Tür

Kasım 6th

Bu zararlı yalnız armutlarda zarar verir. Kışı ergin olarak, gövde kabuğunda, ağacın çatlak ve yarık bölgelerinde ve dökülmüş yapraklarında geçiri. Sıcaklığın 15 0C nin üzerine çıktığı ve güneşli günler başlayınca kışlaklardan çıkar ve çiftleştikten sonra yumurta koymaya başlarlar. Yumurtalardan 11-30 gün sonra ninfler çıkmaya başlar. Hemen tomurcuk, yaprakları sokarak emerek beslenmeye başlarlar. İlk nesil ninfler 20–25 gün de ergin olurlar. Yılda 2-3 döl verirler. Pisillanın ergin ve ninfleri yaprak özsuyunu emerek beslenirler.

Meyve iç kurdu: Yumuşak çekirdekli meyvelerin en önemli zararlılarından biridir. Yumuşak çekirdeklilerde, meyveler erken dökülür ve küçükken kurtlanan meyvelerde döküm daha da fazla olur. Büyümüş meyvelerde dökülme nispeten azalır. Meyve üzerinde iç kurdunun açtığı bir delik ve etrafında pislikleri görülür. Meyve kesildiği zaman, içerisinde çekirdeğe kadar uzanan bir yeme yolu ve pislikler vardır. Genellikle meyve içerisinde beyazdan et kırmızısına kadar renkte ve baş tarafı kahverengi olan larva (kurt) bulunur. Mücadelesi kimyasal yollarla yapılmaktadır.

Kasım 5th

Armut ağaçlarının en önemli ihtiyaçlarından biri de sulamadır. Susuz kalan ağaçların meyve büyümesi yavaşlar, ürün verimi azalır. Kapama bir bahçede armut yetiştiriciliği söz konusu ise güzlük veya kışlık çeşitlerde, mayıs ayından eylül ayına kadar sulama yapılması önerilir. Kışlık çeşitlerin güzlük çeşitlere göre daha az sulanması gerekir. Aksi takdirde depolanma ömrü azalır. Sulama, kullanılan anaçlara göre de değişir.

Ayva anacı kullanılan bahçede sulama, diğer anaçların kullanıldığı bahçelere göre daha fazla yapılmalıdır. Anaca göre sulamada; ayvadan sonra armut, ahlat ve alıç gittikçe azalan oranda sulanmalıdır. Meyve ağaçlarında sürgün faaliyeti devam ediyorsa sulama da devam etmelidir.

Bodur armut ağacı elde etmek için armutlar, ayva anacı üzerine aşılanır. Bu takdirde daha az derinlikteki topraklara dikilebilir. Ancak ayva anacı, kış soğuklarına armut çöğürü kadar dayanmaz.

Armut tohumdan, çelikle ve aşı ile üretilir. Kültür armutlarının tohumla üretimi mümkün değildir. Kültür armut çeşitlerinin çeliklerinde köklenme çok zordur. Bu nedenle en iyi üretim yöntemi aşılamadır. Aşı çeşidi olarak da T göz aşısı kullanılır. Bazı yerlerde sürgün göz aşısı da kullanılmaktadır. Anaç olarak ayva kullanılmaktadır. Ayva anacı bodur olduğu için tercih edilmektedir. Ayrıca ayva üzerine yapılan aşılamalarda armut meyveleri daha büyük olmaktadır. Ayva anacı kullanmanın tek sakıncası ise ömrünün az olmasıdır.

Verimin çok olduğu yıllar da yapılır. Meyve seyreltmesi, meyve iriliğini ve meyve rengini artırır, dal kırılmasını azaltır, sonraki yılda meyvelenmeye katkı sağlar. Özellikle o yıl kaliteli meyve oranını artırır. Küçük meyveli çeşitlerde 3–5 meyve bırakılır iken iri çeşitlerde 1–2 meyve bırakılır. Meyveli huzmeler arsında 10–12 cm mesafeler uygundur. Seyreltme elle ve kimyasal metotlarla yapılabilmektedir. Ancak kimyasal metotlarla tam zamanlama ve doz ayarlamasında sıkıntı oluşacağından elle yapılması önerilmektedir. Seyreltilmesi gereken meyvelere genellikle çiçek tablaları oluşumuyla belirlenmesine rağmen, Haziran dökümü ile birlikte yapılaması uygundur. Temmuz ayı ilk haftasında da bitirilir ise gelecek yıla da fayda sağlar. Yazın ileriki dönemlerinde devam eden seyreltme işlemi yalnızca dönemin meyveleri için faydalıdır.

Budama işlemi kesinlikle armutlarda dikim sıklığına göre belirlenmelidir. Klasik anaçlarla normal dikim aralığında; Modifiye- Lider ve Değişik Doruk Dallı sistem terbiye şekli armutlar için uygundur. Durum elmadakinin aynısıdır. Armutlarda çok görülen ateş yanıklığı hastalığından dolayı, meydana gelecek dallardaki ölme ihtimali hesaplanarak 4- 6 ana çatı dalının gelişmesi sağlanır. Budama elmalarda olduğu gibi çok hafif olmalıdır. Mahsule yatan ağaçlara hafif bir budama tatbik edilmesi ve yaygın bir gelişmenin temini için dal ve dalcık çıkarması yapılmalıdır. Sık dikim de İnce İğ, V sistem Y sistem kullanılabilmektedir. V ve Y sistemde tel ve direk sistemi yardımıyla yapılır. İnce iğ sisteminde de tel kullanılması uygun olacaktır.

Armut bahçeleri, ya aşılı fidanlarla veya kurak koşullarda çöğür yetiştirip üzerine aşı yapılarak kurulmaktadır. Bahçe yeri seçilirken mahallin toprak yapısı, taban suyu durumu, sulama imkânları, iklim verileri, yöney gibi kıstaslar incelenmelidir. Armutlar genellikle yazları sıcak ve kurak yerleri severler. Bu nedenle güney ve güney- batı, güney-doğu gibi yönler tercih edilmelidir.

Kasım 4th

JUNE BEAUTY: En erkenci armut çeşididir. Haziran ayı sonunda olgunlaşır. Meyvenin güneş gören tarafı pembe yanak yapar.

Armut toprak bakımından çok seçici değildir. Ancak bol ve kaliteli meyve elde edebilmek için derin, sıcak, drenajı iyi yapılmış topraklar tercih edilmelidir. Aşırı kumlu ve kuru topraklarda meyve kalitesi bozulmaktadır.

Armut bir ılıman iklim meyvesidir. Soğuklara dayanımı elmaya göre daha azdır. -30 ºC’ye kadar dayanabilir. Armudun çiçeklenmesi elmadan 7-10 gün öncedir. Bu yüzden ilkbahar geç donlarından etkilenebilir. Bu nedenle armut bahçeleri soğuk havanın çöktüğü çukur yerlere kurulmamalıdır.

Yetiştiriciliği yapılan armut türünün anavatanı Anadolu ve civarıdır. Dünyada armut üretiminde Çin, İtalya, ABD söz sahibidir. Türkiye alan bakımından armutta dünyada 4. sırada iken üretimde bu başarıyı sağlayamamıştır. Armutta ateş yanıklığı hastalığının verdiği büyük
zarardan dolayı üretimimizde azalma sürecine girilmiştir. Bunu önlemek için ateş yanıklığı hastalığına dayanıklı çeşitler kullanılmalı ve etkili mücadele yapılmalıdır.

Bandırma Yerinin Hazırlanması:

Çekirdeksiz üzümlerin bandırılması için sergi yerine yakın bir yerde bandırma alanı seçilir. Buraya bandırma sepetleri, bandırma kazanı ve bandırma tahtasından oluşan bir düzenek kurulur.

Çekirdeksiz üzümlerin hasat zamanı çok önemlidir. Üzümler olgunlaşmadan kesilirse tanede henüz yeteri kadar şeker birikmesi olmadığından kuru üzüm randımanı düşük olur. Örneğin % 18.0 şeker birikiminde yapılacak bir hasatta 100 kg yaş üzümden ancak 19 kg kuru üzüm elde edilebilirken, % 23 kuru maddeye ulaşmış üzümlerde 26 kg kuru üzüm elde edilebilmektedir.

Ege Bölgesinde özellikle Gediz Havzasında iklim ve toprak özellikleri bol ve kaliteli çekirdeksiz kuru üzüm elde edilmesine çok uygun bulunmaktadır. Bununla beraber bazı küçük alanlarda sık sık dolu zararı görülmekte, bazı yerlerde de toprakta aşırı miktarda tuz, kireç ve bor bulunmaktadır. Böyle yerlerde kuru üzüm verim ve kalitesi düşük olacağından bağ tesisisinden kaçınmalıdır.

Uzun yıllar pamuk tarımı yapılmış topraklarda, yeni sökülmüş yaşlı bağ yerlerinde hemen yeni bağ tesis etmek sakıncalıdır. Böyle yerlerde bulunan hastalık ve zararlılar yeni dikilen asma fidanlarına geçerek onların gelişmelerine mani olurlar. Zayıf asmalardan oluşan bağlarda verim azdır ve üzümler kalitesizdir. En iyisi orada birkaç yıl hububat ve baklagil yetiştirdikten sonra bağ tesis etmelidir.


Son yorumlar